Finansiering

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Börja med att göra en budget för husbygget. Gå igenom hur din ekonomi ser ut och vilka möjligheter som finns.
Tänk på att tomtens läge i hög grad styr lånebeloppet. Banken är villigare att låna ut pengar till ett expansivt område än till ett område där ingen bygger nya hus.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Lånelöfte

Kontakta din bank och boka tid för en genomgång. Väl på banken görs en hushållskalkyl med familjens samlade inkomster och utgifter.
Kalkylen tillsammans med en kreditbedömning blir ett underlag för hur stort belopp man kan låna, det kallas för lånelöfte. Lönelöftet brukar vara giltigt i ca 6 månader.

Produktionskostnadskalkyl

Produktionskostnadskalkylen ligger som underlag för byggnadskrediten som sedan tecknas på banken. Vi hjälper gärna till att ta fram den tillsammans med dig på telefon.

Tänk på att en produktionskostnadskalkyl inte är en offert, utan en fingervisning om hur mycket hela husbygget kommer att kosta. Vanligtvis är kostnader för färdigställande av tomten (gräsmatta, terrass, läggning av marktegel och planteringar mm) inte med i en sådan kalkyl.

Eget kapital – din insats

Normalt kräver banken att du själv betalar minst 15 % av marknadsvärdet. Ju mer du själv kan lägga i din kontantinsats, desto mer sänker du din boendekostnad.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Byggnadskredit

Byggnadskrediten fungerar som ett checkkonto, det vill säga att du betalar ränta på den del du nyttjar. Dock är räntan något högre än på ett vanligt villalån. När huset är färdigt görs en värdering och byggnadskrediten placeras om till ett bolån.

Bolån

Bolånet omfattar 85% av marknadsvärdet. Men det kan vara mindre beroende på bank, din privata ekonomi eller var i landet du bygger. Bankerna har olika typer av räntor och bindningstider. Eftersom varje kund är unik ser bankerna på t ex lånets storlek, husets värde, inkomst och övrigt bankengagemang då räntan förhandlas.

Amorteringskrav

Alla nya bolån som tecknas idag som har en belåningsgrad över 50 procent måste amorteras. Belåningsgraden är bolånets storlek i förhållande till bostadens värde.

Vid en belåningsgrad över 70 procent måste du amortera minst två procent av den totala skulden varje år. Har du en belåningsgrad på 70 procent eller lägre måste du amortera lägst en procent, tills dess att belåningsgraden är 50 procent.

Exempel:
Du har lån på 800 000 kronor på en bostad med ett marknadsvärde på 1 000 000 kronor. Då har du en belåningsgrad på 80 procent och behöver alltså amortera två procent av lånebeloppet per år.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Huskunder Villa Varm[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]