Detaljplanen styr i ett planlagt område

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bygger man inom ett planlagt område är det detaljplanen som styr. Tag kontakt med Byggnadskontoret i din kommun så du vet vad som gäller för just din tomt. Det är viktigt att redan i ett tidigt skede ta reda på hur huset får se ut. Annars är det risk att allt arbete som du lagt ner på skisser är förgäves eller i alla fall måste omarbetas rejält.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Byggnadsarea

I detaljplanen pratar man om byggnadsarea. Den kan ibland vara angiven i procent i förhållande till tomtens storlek. Tänk på att även skärm-, entrétak och carport räknas in i byggarean.

Byggnadsarea hus

Tänk på att utstickande tak räknas in byggnadsarean.

Avstånd till tomtgräns

Ta reda på minsta avstånd till tomtgräsen, det kan variera beroende på detaljplan. Om tomten har ”prickad mark” betyder det att där får man inte bygga. Det kan t ex vara en fjärrvärmeledning som går där som man måste komma åt om ett fel skulle uppstå.

Tomtgräns prickad mark

Ta reda på minsta avstånd till tomtgränsen då detta mått kan variera från olika detaljplaner.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Byggnadshöjd och takvinkel

Detaljplanen styr byggnadshöjden men även nock- och totalhöjd. Ta reda på den maximala takvinkeln, den styr om man får bygga ett en- eller tvåplanshus.

Takvinkel och byggnadshöjd

Takvinkeln påverkar och styr om du kan bygga i två plan.

Krav på husets exteriör

Om tomten ligger i ett kulturellt område kan detaljplanen även styra särskilda materialval och färger. T ex kulör på huset, spröjs eller typ av takbeläggning.

Detaljplanen kan styra exteriören

Detaljplanen kan också styra husets färgval eller takbeläggning.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]