Husleveransen

En husleverans från Villa Varm delar vi upp i tre olika delar; projektering, husleverans med stomresning samt leveranser från våra underleverantörer. Vi levererar hus till hela Sverige. Här följer en bildserie som visar hur husleveransen från oss går till.

1. Skisser blir ritningar

Tillsammans med dig tar vi fram ritningar till ditt kundanpassade och unika hus. Självklart hjälper vi även till med bygglovshandlingarna.

2. Projektering

I köpet ingår projektering till ditt hus. Du får ritningar för el, VVS, ventilation och grundläggning så att du på ett enkelt sätt kan upphandla vem som ska göra jobbet.

3. Tillverkning i husfabrik

Väggelement, bjälklag och gavelspetsar tillverkas färdiga i vår fabrik. Väggelementen är isolerade och har invändig skiva monterad, fönster och dörrar är på plats. El-dosor och rör monteras i vår husfabrik.

4. Noggranna husbyggare

Våra duktiga husbyggare arbetar utan ackordshets och är noggranna och ansvarsfulla medarbetare. Hela produktionen sker i vår husfabrik under torra och bra förhållanden.

5. Lastning i täckta bilar

Här lastas husleveransen på vår husfabrik. Huset levereras på täckta lastbilar. Ett normalstort hus får plats på två långtradare. Vi levererar hus till hela Sverige.

6. Allt med till monteringen

I leveransen kommer allt som behövs för att få huset under tak. Övrig utrustning och material levereras efterhand direkt från våra underleverantörer till byggplatsen.

7. Egna montörer

Här monteras väggarna, stomresningen görs av våra kunniga och erfarna montörer. Vi ordnar så att mobilkranen kommer till byggplatsen, detta ingår i husleveransen.

8. Stomresning

Takstolar och gavelspetsar monteras. Bärande innerväggar sätts upp. Därefter följer läggning av underlagstak, takreglar samt vindskivor och hängbrädor.

9. Invändigt efter stomresning

Invändigt återstår spikning av innertak, uppsättning av innerväggar, läggning av golv samt montering av invändiga övriga inredningssnickerier.

10. Utvändigt efter stomresning

Huset överlämnas färdigt stomrest och tätt. Läggning av betongtakpannor, montering av plåtdetaljer och takavvattning  gör du själv.

11. Material till ditt hus

Allt eftersom du bygger skickas byggmaterialet från våra underleverantörer till byggplatsen, t ex. ventilation, trägolv och  innerdörrar. I vår  fullständiga leveransbeskrivning kan du läsa mer om vad som ingår.
Här hittar du en enklare sammanställning som vad som ingår i vår leverans.

12. Huset klart

En tid efter vår stomresning, så här ser huset ut när det är klart!