Kvalitet för oss

Visst tycker vi alla att kvalitet är viktigt? Alla pratar om det! Men vad egentligen bra kvalitet är, beror nog på vem du frågar. Vi på Villa Varm har valt att dela upp vår kvalitet i tre delar.

Material och utförande

 

Hög kvalitet på material

Villa Varm är en hustillverkare som anser att hög kvalitet lönar sig i längden även om det kostar lite extra. Trävirket är hämtat från senvuxen norr- och västerbottnisk fura – ett virke som är impregnerat av naturen själv, vackert och har hög röt- och väderbeständighet. Fönster, dörrar och andra byggelement håller absolut högsta klass som standard. Vi arbetar med svenska välrenommerade leverantörer.

”Våra hus skapas för att man ska bo i dem under en lång tid, inte bara byggas. Den gedigna konstruktionen ger låga drifts- och underhållskostnader.

Hög kvalitet i byggprocessen

Kvalitet i byggprocessen handlar inte bara om vårt arbete med själva uppbyggnaden av husdelarna. Inköp och logistik är också delar som måste fungera för en rationell byggprocess. Här kommer även våra duktiga husbyggare in. De arbetar utan ackordshets och är noggranna och ansvarsfulla medarbetare. Med vårt gedigna ritningsunderlag vet de exakt hur just ditt hus ska byggas. Hela produktionen och leveransen av husmodulerna sker under torra förhållanden och genom vårt byggsystem byggs huset upp och kommer under tak inom en vecka.

Senvuxen_fura_fran_Norrland

 

Kundrelationen

 

Nära kontakt med dig som kund

Ärlig och rak kommunikation med kunden, inga krångliga mellanled av husförsäljare och agenter. Vi som hustillverkare kan bättre följa din tanke från idé till färdigt hus.

Vi kan stoltsera med mycket goda relationer med våra huskunder. Ett led i detta är att noggrant och tillsammans med dig gå igenom vad ditt husbygge omfattas av. Vi lägger ner tid även på de delar som ibland kan vara oklara, man kan kalla det en form av projektgenomgång.
Eftersom vi följer med dig som kund under hela processen från tanke till färdigt hus, kan du enkelt kontakta oss vid frågor och funderingar. Vi överger inte dig då kontraktet är påskrivet!

Fel gör alla, även vi – men det viktigaste är att de åtgärdas på ett enkelt och bra sätt. Som kund hos på Villa Varm kontaktar du husfabriken direkt och får hjälp. Du behöver inte söka olika personer eller referera till order- och fakturanummer.

 

 

Struktur och tydlighet

Den första och grundläggande delen av vår dokumentation är en tydlig och klar offert. Offerten beskriver vad som ingår och framför allt vad som inte ingår. Många husköpare upplever det svårt att förstå och jämföra offerter, särskilt om de är ofullständiga eller krångliga. De här dokumenten hjälper dig som kund:

  • Offerten
  • Bygglovshandlingar
  • Köpekontraktet
  • Entreprenadhandlingar för din upphandling av: grund, VVS, elinstallation, snickeriarbeten som inte ingår i vår stomresning
  • Monteringsanvisning för huset
  • Besiktningsprotokoll efter utförd stomresning