Husoffert och betalningsplan

Som ett sista led innan husköpet kommer offerten. Vi på Villa Varm tycker att den är en viktig del i husköpet och därför lägger vi ned stort arbete på att ta fram den. Våra kunder upplever våra husofferter som tydliga och lätta att förstå.

Husofferten – fast pris

När du kommit längre i dina hustankar och du vet hur ditt hus ska se ut, tar vi fram en husoffert. Vi lägger ner stort arbete med den och våra kunder uppfattar offerterna från oss som tydliga och lätta att förstå.
Priset i offerten är fast och inkluderar frakt och stomresning. Vår leveransbeskrivning beskriver allt som ingår i detta pris.

Betalningsplan och betalning av husleverans

När du bygger hus med Villa Varm behöver du inte betala någon handpenning, något som annars är vanligt hos hustillverkare.
Banken upprättar en bankgaranti eller spärrförbindelse till Villa Varm. Oftast sköter banken utbetalningarna till oss under husbygget.

Så här ser vår betalningsplan ut:

Faktura 1
Betalas 10 dagar efter det att huset är stomrest. I det allra flesta fall handlar det om 50% av kontraktssumman.

Faktura 2
Betalas 30 dagar efter leveransen, då en stor del av husleveransen genomförd och beloppet är 30% av kontraktssumman.

Faktura 3
Betalas ca 60 dagar efter leveransen och motsvarar 15%.

Slutfaktura, faktura 4
Betalas efter det att allt material är levererat och kontrollerat, dock senast 6 månader efter det att huset är stomrest.

Husofferten är unik

Offerten är unik för varje hus och består av dokumenten:

  • Specifikation av hela leveransen med ett fast pris, inklusive frakt och stomresning.
    Vår leveransbeskrivning ligger som grund.
  • Ritningar/skisser. Utförlig ritning alternativt skiss, beroende på graden av kundanpassning
  • En interaktiv 3D-ritning av huset på DVD-skiva
  • Sektionsritning – visar genom ett tvärsnitt på huset hur det är uppbyggt
  • Mitt Villa Varm – vår tillvalslista

Husleverans Villa Varm

Bygger du hus med oss behöver du inte betala någon handpenning, något som annars är vanligt hos andra hustillverkare. Vi har istället en betalningsplan som i stort följer efter den takt som huset levereras.
Bild: Villa Varm AB