Husoffert och betalningsplan

Du kan enkelt få en prisuppskattning på vad ditt hus kommer att kosta. Som ett sista led innan husköpet gör vi offerten.
Vi lägger ned ett stort arbete på att ta fram den och våra kunder upplever offerten som tydlig och lätt att förstå.
Vi har en förmånlig betalningsplan som i stort följer den takt som vi levererar. Du betalar inget i förskott.

Prisuppskattning

Alla våra husskisser är prissatta med ett ca-pris här på webbsidan. I det priset ingår frakt, kranbil och stomresning och övrigt enl. vår leveransbeskrivning. Många av våra huskunder gör vissa moment själva på sitt hus. Om man ska ge en fingervisning hur mycket ett färdigt hus kostar, så brukar vi stå för ungefär halva byggkostnaden. 
Ska istället du anlita hantverkare för att göra allt jobb, och inte göra något eget arbete på huset, får du lägga till mer.

Planerar du att bygga ett hus som påminner om någon av våra skisser, men kanske har en annan planlösning eller fönstersättning? Vi kan snabbt hjälpa dig med grov prisuppskattning. Det är en bra hjälp på vägen, för att du ska få en överblick på kostnaderna.

Husofferten – fast pris

När vi tillsammans har kommit fram till den slutgiltiga planlösningen och du vet exakt hur ditt hus ska se ut, tar vi fram husofferten. Vi lägger ned ett stort arbete på den och offerten ligger även till grund för det kommande kontraktet. Våra kunder uppfattar offerterna från oss som tydliga och lätta att förstå.
Priset i offerten är fast och inkluderar frakt och stomresning. Vår leveransbeskrivning beskriver allt som ingår i detta pris.

Betalningsplan och betalning av husleverans

När du bygger hus med Villa Varm behöver du inte betala någon handpenning, något som annars är vanligt hos hustillverkare.
Banken upprättar en bankgaranti eller spärrförbindelse till Villa Varm. Oftast sköter banken utbetalningarna till oss under husbygget.

Så här ser vår betalningsplan ut:

Faktura 1
Betalas 10 dagar efter det att huset är stomrest. I det allra flesta fall handlar det om 50% av kontraktssumman.

Faktura 2
Betalas 30 dagar efter leveransen, då en stor del av husleveransen genomförd och beloppet är 30% av kontraktssumman.

Faktura 3
Betalas ca 60 dagar efter leveransen och motsvarar 15%.

Slutfaktura, faktura 4
Betalas efter det att allt material är levererat och kontrollerat, dock senast 6 månader efter det att huset är stomrest.

Husofferten är unik

Offerten är unik för varje hus och består av dokumenten:

  • Specifikation av hela leveransen med ett fast pris, inklusive frakt och stomresning.
    Vår leveransbeskrivning ligger som grund.
  • Ritningar/skisser. Utförlig ritning alternativt skiss, beroende på graden av kundanpassning
  • En interaktiv 3D-ritning 
  • Sektionsritning – visar genom ett tvärsnitt på huset hur det är uppbyggt
  • Mitt Villa Varm – vår tillvalslista

Husleverans Villa Varm

Bygger du hus med oss behöver du inte betala någon handpenning, något som annars är vanligt hos andra hustillverkare. Vi har istället en betalningsplan som i stort följer efter den takt som huset levereras.
Bild: Villa Varm AB