Husmodeller

Här visar vi några olika typer av tvärsnitt på husmodeller som vi bygger, dessa genomskärningar av huskroppar kallas på fackspråk för sektioner. Vi rekommenderar dessa kostnadseffektiva mått till ditt kundanpassade hus. Givetvis går det att specialanpassa med andra bredder och takvinklar men de allra flesta kunder brukar hitta passande mått bland alla dessa. Villa Varm jobbar för det mesta med olika varianter av sadeltak.

 

Ryggåstak för enplanshus eller för övervåningen på 2-planshus

Ryggåstak kallas ett innertak där det är öppet upp till nock. Det finns två olika sätt att bygga den här typen av tak – med limträbalkar eller med s k saxtakstolar. Villa Varms ryggåstak byggs med saxtakstolar som du ser på bilden här nedan.

Fördelen med att bygga på detta sätt är att konstruktionen är fribärande d v s inga pelare eller synliga bjälkar behövs. Installation av ventilation etc görs enkelt i vindsutrymmet som man också isolerar ordentligt.

Ryggåstak gör man i en rektangulär eller kvadratisk yta längs takstolarnas riktning, förslagsvis i en vinkeldel eller flygel på ett enplanshus. På korsformade 2-planshus är det fint att bygga ryggåstak i mittendelen på övervåningen.

Rekommenderade invändiga bredder*:

*Husets bredd mäts i riktning längs takstolarna och längden är antalet takstolar på huset.

Föreslagen takvinkel:

Takvinkeln bör vara minst 27 ° för att få en tillräcklig invändig nockhöjd.

Husmodell med ryggåstak
Husmodell konstruktion sadeltak

Sadeltak

Sadeltak är den vanligaste formen av tak, det består av två lutande plan som är förenade med nocken i mitten. Namnet kommer från att det liknar en sadel. Höjden på huset påverkas beroende på vilken takvinkel som man väljer, ju högre takvinkel desto brantare tak och högre hus. Den vanligaste takvinkeln på ett enplanshus av denna modell är 27° men vi kan även göra andra takvinklar.

På vinden finns det möjlighet till förvaring. Planlösningen blir enklare att utforma eftersom man inte behöver ta hänsyn till några bärande innerväggar.

Rekommenderade invändiga bredder*:

8 meter eller 8,5 meter

*Husets bredd mäts i riktning längs takstolarna och längden är antalet takstolar på huset.

Föreslagen takvinkel:

27 ° men vi kan även göra andra takvinklar.

Husmodell sadeltak
Husmodell sadeltak konstruktion

1 3/4-planshus med förhöjt väggliv

I ett 1 3/4-planshus med förhöjt väggliv har man samma golvyta på både bottenplan och övervåning. Lägsta takhöjd vid snedtaket på övervåningen är ca 160 cm, därför kan inte en dusch placeras mot denna vägg. Fönster kan placeras längs husets långsidor på övervåningen.

Detaljplanen kan i vissa fall begränsa den här husmodellen pga höjden på huset. Husets byggnadshöjd ligger på 5,30-5,50 meter beroende på våningsplanens höjder.

Rekommenderade invändiga bredder*:

7,2 meter eller 8 meter.

*Husets bredd mäts i riktning längs takstolarna och längden är antalet takstolar på huset.

Föreslagen takvinkel:

30 °

Husmodell förhöjt väggliv
Husmodell förhöjt väggliv konstruktion

1 3/4-planshus med förhöjt väggliv och kattvind

Den här modellen passar till tomter som har begränsningar i byggnadshöjd. Längs övervåningens långsidor finns ett kallt utrymme s.k. kattvind, detta gör att inga fönster kan placeras där.
Snedtaket på övervåningen är som lägst ungefär 160 cm, vilket inte innebär några större problem att möblera rummen utan istället skapar en ombonad känsla. Däremot bör man tänka på placeringen av badrummet, duschen måste ha full takhöjd.

Vanligtvis vill man ha en större yta på bottenvåningen än på övervåningen, då passar denna modell bra eftersom övervåningen är något mindre. Man får då bra proportioner på sin planlösning.

Husets byggnadshöjd ligger på 4,40-4,60 meter beroende på vilken våningshöjd som väljs.

Rekommenderade invändiga bredder*:

Mått längs takstolarnas riktning 8 eller 9 meter.

Föreslagen takvinkel:

27 °

Husmodell kattvind
Husmodell kattvind konstruktion

2-planhus

Ett 2-planshus ger full takhöjd på övervåningen och därför lika stora ytor på bägge våningsplanen. Passar bra till tomter med liten yta där man vill få ut en större boendeyta. Detaljplanen kan i vissa fall begränsa den här husmodellen pga höjden på huset. Byggnadshöjden varierar mellan 6,20-6,40 meter beroende på våningsplanens höjd.

Man bör lägga extra omsorg på fasaden för att undvika att huset ser ut som ett flerbostadshus. Genom att göra en tydlig entré, takkupa/ vinkel och en passande fönstersättning får huset ett annat utseende.

Rekommenderade invändiga bredder*:

7,2 meter eller 8 meter.

*Husets bredd mäts i riktning längs takstolarna och längden är antalet takstolar på huset.

Föreslagen takvinkel:

30 °

Husmodell tvåplanshus
Husmodell tvåplanshus konstruktion

Mansardtak eller brutet tak

Mansard tak kallas också för brutet tak. Ordet ”mansarde” kommer från franskan och betyder brutet. En klassisk takmodell som passar in i flera olika miljöer. Den här hustypen får inte byggas på tomter för enplanshus med inredd vind eftersom det räknas som ett 2-planshus. Husets byggnadshöjd är 3,90-4,10 meter beroende på vilka våningshöjder som väljs.

Tack vare takkonstruktionen får man näst intill full takhöjd på övervåningen. Vår rekommenderade bredd för hus med brutet tak är 8 meter. Man kan göra huset smalare men det är risk att proportionerna på huset blir felaktiga och taket tar överhanden.

Rekommenderade invändiga bredder*:

8,0 meter. Smalare bredd ger en väldigt smal övervåning med en stor yta snedtak.

*Husets bredd mäts i riktning längs takstolarna och längden är antalet takstolar på huset.

Föreslagen takvinkel:

57 ° och 23 °

Husmodell mansardtak
Husmodell mansardtak konstruktion

1 1/2-planshus med sadeltak

Den här husmodellen är den traditionella 1 1/2-planshuset, även kallad enplanshus med inredd vind. Det är ett kostnadseffektivt sätt att bygga hus med övervåning, nackdelen är att ljusinsläppet får man bara från gavlarna.

I detaljplanerade områden med begränsad byggnadshöjd passar den här hustypen bra. Vill man få en mer tilltalande fasad med mer ljusinsläpp på övervåningen kan man sätta en takkupa på vardera sidan och på så sätt få ett korsformat tak. I denna delen kan man sätta ett ryggåstak för att ytterligare få mer ljus och rymd.

Bärande väggar och synliga balkar krävs på bottenvåningen. Byggnadshöjden på huset ligger på 4,40-4,60 meter beroende på våningshöjderna.

Rekommenderade invändiga bredder*:

8 meter eller 8,5 meter.

*Husets bredd mäts i riktning längs takstolarna och längden är antalet takstolar på huset.

Föreslagen takvinkel:

38° eller 45°

Husmodell övervåning
Husmodell övervåning konstruktion