Energikrav och energiberäkningar

För att få bygga ett nytt hus idag krävs det att man kan redovisa en energideklaration för den planerade villan. När du köper ett hus av oss ingår energideklarationen i husleveransen.
Energideklarationen är en omfattande beräkning över just det specifika huset, placeringen på tomten med dess väderstreck och mängden solinstrålning som några parametrar.

Jämförelse mellan två typhus

Låt oss fördjupa oss i resonemanget kring hur man bygger genomtänkt och planerat. Vi på Villa Varm tycker att man ska se det i två delar, teknisk prestanda och husets utformning. Den tekniska prestandan på huset ter sig som den självklara delen – ett välisolerat hus kräver mindre energi. Men det man också ska tänka på är hur huset är utformat – helt enkelt hur det ser ut.

Boverket har under de senaste åren skärpt lagkraven flera gånger, i syfte att tvinga fram ett mer energisnålt byggande. Syftet med kraven är att man ska minska elenergianvändningen i nybyggda hus och istället hitta alternativa energikällor och energisnåla installationer. Vi kommer med stor sannolikhet se ytterligare ökade energikrav i framtiden.

Villa Varms energiberäkningar

Här nedan följer några energiberäkningar som är gjorda på Villa Varm-hus byggda runt om i Sverige. Energikravet på respektive hus är markerat med gult i beräkningen på sidan 4.

Här följer ett exempel:

Dessa två hus byggs i södra delen av landet med ett energikrav på 55 kWh/ m²och år.

Hus 1

Klassiskt tvåplanshus med normala fönsterstorlekar. Bottenvåning 140 moch övervåning 100 m2 , vilket ger en total yta på 240 m2.
Energikrav: 13 200 kWh/år

Hus 2

Modernt enplanshus med 5 m i takhöjd med stora glaspartier på ca 60 m². Total yta 140 m2.
Energikrav: 7 700 kWh/år

Ser man på ovanstående exempel slås man av att för Hus 1 kommer det inte att vara några problem att klara kravet. Däremot blir det tuffare för Hus 2 att nå samma mål. Vi vill med det här exemplet visa hur stor påverkan husets utseende har på Boverkets krav.
Det känns ju motsägelsefullt att det idag är fokus på att bygga energisnålt samtidigt som trenden i många magasin och inredningstidningar är stora glaspartier och höga takhöjder!