Energikrav och energiberäkningar

För att få bygga ett nytt hus idag krävs det att man kan redovisa en energideklaration för den planerade villan. När du köper ett hus av oss ingår energideklarationen i husleveransen.
Energideklarationen är en omfattande beräkning över just det specifika huset, placeringen på tomten med dess väderstreck och mängden solinstrålning som några av parametrarna.

Energiberäkning i nya hus

Det händer mycket inom energiområdet just nu. Boverket har under de senaste åren skärpt lagkraven flera gånger, i syfte att tvinga fram ett mer energisnålt byggande. Syftet med kraven är att man ska minska elenergianvändningen i nybyggda hus och istället hitta alternativa energikällor och energisnåla installationer. Vi kommer med stor sannolikhet se ytterligare ökade energikrav i framtiden.

Primärenergital

Energiklassningen som görs på nya hus ser likadant ut som när du t ex köper vitvaror eller en lampa. Husets energiförbrukning klassas från A-G. Värdet som ligger till grund för klassningen är primärenergitalet, ett värde som speglar husets energiprestanda. I beräkningen tar man också hänsyn till vilken värmekälla man använder och var i landet huset ska byggas.

Teknisk prestanda och utformning

Vi tycker att man ska se ett energisnålt byggande i två delar, teknisk prestanda och husets utformning. Den tekniska prestandan på huset ter sig som den självklara delen – ett välisolerat hus kräver mindre energi. Men tänk också på husets utformning. Många utstickande delar i ett plan är sämre ur energisynpunkt jämfört med en rak huskropp i två plan. På energispråk pratar man om den omslutande arean, alltså den ytterväggsyta som huset har. Den arean ska vara så liten som möjligt.

Energiklassning

Energiklassningen delas upp på följande sätt:

A: upp till 45* Passivhus

B: 46-67* Lågenergihus

C: 68-90* Krav för nybyggda hus

D: 91-121* Låg förbrukning

E: 122-162* De flesta befintliga byggnader i Sverige

F: 163-211* 

G: 212* och uppåt

* kWh/kvadratmeter per år

 

Låga värden i Villa Varm-hus

Här nedan ser du tre olika på energiberäkningar på Villa Varm-hus byggda runt om i Sverige.
Våra hus får riktigt bra värden i energiberäkningarna, resultaten ligger runt
45 kWh/m2 – energiklass A, vilket är gränsvärdet för passivhus.


Våra hus hamnar i toppen av energiklassningen. Boverkets krav vid nybyggnation tycker vi inte är så hårt satta, de hamnar på klass C med ett energital på 90 kWh/kvadratmeter och år.  

På respektive energiberäkning här nedan, står energiklassen på huset.  Även den köpta energin som krävs för att värma huset är markerad med gult.  Den köpta energin för tappvarmvatten och fastighetsenergi (el för att driva ventilation och fläkt) finns också med i resultatet. 

 

 

Energiberäkning Villa Luleå

Tempererad golvarea:275 kvm
Uppvärmning: Bergvärmepump
Husets placering: Norrbotten, Luleå
Primärenergital: 44 kWh/kvadratmeter och år
Energiklass: A

Här kan du se beräkningen för energiklassningen av Villa Luleå.

 

Energiberäkning Villa Arboga

Invändig yta: 239 kvm
Uppvärmning: Bergvärmepump
Husets placering: Västmanland, Arboga
Primärenergital: 44 kWh/kvadratmeter och år
Energiklass: A

Här kan du se beräkningen för energiklassningen av Villa Arboga.

 

Energiberäkning Villa Sunne

Invändig yta: 175,3 kvm
Uppvärmning: Bergvärmepump
Husets placering: Värmland, Sunne
Primärenergital: 43,8 kWh/kvadratmeter och år
Energiklass: A

Här kan du se beräkningen för energiklassningen av Villa Sunne.