Leveransbeskrivning

Leveransbeskrivningar kan vara krångliga och svåra att förstå, speciellt för den som bygger första gången. För att göra den mer lättöverskådlig, har vi delat upp beskrivningen i utvändigt, invändigt och övrigt. Vi beskriver också hur mycket av arbetet som ingår. Dessutom berättar vi också vad som inte ingår i leveransen från oss, det är kanske inte så säljande – men vi tycker det är viktigt att du som kund verkligen vet vad du köper av oss! Här är vår fullständiga leveransbeskrivning som en PDF. Och här hittar du en enklare sammanställning, av vår husleverans.

 

Ingår i husleveransen – utvändigt

Fönster

Som standard ingår Tanumsfönster med rundad eller vinklad profil. 3-glas isolerruta med energiglas, varmkant och argonglas. U-värdet är 0,9. Fönstertyperna är vitmålade och öppningsbara (TVF) eller fasta (FL). Storlekar och öppningsalternativ enligt husofferten. Som tillval finns hela Tanumsfönsters sortiment som t ex spröjs, aluminiumklädd utsida och andra kulörer mm.

Ytterväggar

Villa Varms väggblock byggs inomhus i vår fabrik. Väggen som är över 43 cm isoleras i tre lager med totalt 34 cm mineralull. På insidan monteras den invändiga spånskivan och på utsidan spikas panelen i gran. Som standard finns lockpanel eller ribbpanel att välja mellan. Du kan också välja liggande panel som tillval. Diffusionsspärr i åldersbeständig plast samt skarvtejp och vindskyddsduk. Fönster och dörrar är redan från fabrik monterade i väggblocken. Större delen av elrör och dosor är monterade i ytterväggarna enligt den elritning som upprättats av oss. Där el ska eftermonteras lämnas de invändiga skivorna lösa.

Yttertak

Yttertaket består av betongtakpannor från Benders, takpannorna finns i olika färger och ytbehandlingar. 13 stycken taksteg och en avluftningspanna för avloppsventilation ingår i husleveransen. Undertaket är uppbyggt av träreglar och en typgodkänd fuktbeständig undertaksskiva på 4,5 mm. Om huset har en vinkel ingår ränndalsplåtar. Montering av takreglar och undertakssiva ingår i stomresningen. Själva läggningen av takpannorna ingår dock inte i stomresningsarbetet.

Ytterdörr

Vår standarddörr är en rejäl ytterdörr från Leksandsdörren. Den heter Helgås och är vitlackerad, har glas med spröjs och 10 års formgaranti.

Plåtdetaljer

I leveransen ingår fönsterbleck, vindskivebeslag, stuprör, hängrännor, huv för köksfläkt samt huv för ventilation. Om huset är byggt i vinkel ingår också undertaksplåt och ränndalsplåt. Monteringen av undertaksplåten görs under stomresningen. Övrig montering gör kunden själv. För hus med s.k. midja ingår även midjeplåtar, dock ingen montering.

Underspikning

Underspikningen eller den sk inklädnaden av undersidan på takfoten, här ingår materialet, dock inte monteringen.

Knutbrädor och övriga foder

Knutbrädor, fönster- och dörrfoder monteras redan på väggblocken i vår husfabrik. Vindskivor och takfotsbrädor monteras på plats av våra montörer vid stomresningen.

Takisolering

Takisoleringen består av 50 cm lösull. I 2-planshus med snedtak sprutas 40 cm. Installationen av isoleringen ingår och görs av en separat entreprenör när installationerna i vindsutrymmet är färdiga.

Integrerat garage

Levereras med samma höga standard som huset. Över 43 cm väggtjocklek, 50 cm takisolering och 3-glasfönster. Detta är givetvis en stor fördel för värmeekonomin men också om man i framtiden vill omdisponera ytan till bodel för en blygsam kostnad. En bra baktanke om familjen kanske växer eller behoven ändras längre fram. Som standard ingår motordriven takskjutport med fjärrkontroll från Hörmann, levereras omonterat.

Farstukvist

Denna ingår i leveransen om den är inritad på huset. Levereras monteringsfärdig med färdigspikat broplan av 35×95 mm tryckimpregnerat trallvirke och ett tvåstegs brosteg som också levereras färdigspikat. Undertaket är monteringsfärdigt samt takstol och gavelspets ingår. Pelarna är fyrkantiga med en dimension på 160 mm. Staketet har raka staketpinnar, materialet till staketet levereras omonterat.

Byggmaterial som ingår i husleveransen – invändigt

Golv

I husleveransen ingår ett 15 mm tjockt mattlackat trägolv, Kährs Original Ek Ardenne, 3-stav i sorteringen Lively som får innehålla kvistar. Trägolvet levereras i alla torra utrymmen. Under golvet ingår en stegljudsdämpande ångspärr. Kährs har ett unikt låssystem, Woodloc – en mekanisk limfri fog. Systemet gör läggningen snabbare och slutresultatet ett starkare golv. Slitskiktet på 3,5 mm gör att man kan slipa om golvet flera gånger. I hall och våtrum ingår inga golv då det flesta väljer att lägga klinker i dessa utrymmen.

Innertak

Som standard ingår ett slätt gipstak, 13 mm. Gipstaket ger ett lugnt intryck till inredningen och monteringen går snabbt och enkelt. Därefter spacklas och målas taket med en matt färg. Montering, spackling och målning ingår inte i vår leverans. 

Ventilation

I leveransen ingår ett för huset anpassat komplett balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning s.k. FTX-ventilation. Ventilationsaggregatet heter Enervent Pingvin och placeras vanligtvis i tvättstugan. Manöverpanelen som ingår heter ECC. Även injustering på plats av ventilationstekniker ingår. Som tillval finns olika typer av styrningar och funktioner. Väljer du att installera en frånluftsvärmepump i ditt hus, utgår vår ventilationsleverans eftersom frånluftsvärmepumpen har en inbyggd ventilationsfunktion. Motsvarande prisavdrag sker. Montering av ventilationssystemet ingår inte. De flesta av våra kunder väljer att göra denna montering själva.

Trappa för 2-planshus

Trappan har på senare tid blivit mer av en inredningsdetalj i hemmet. Det gör att man väljer trappans design utifrån husets stil. Som standard ingår en furutrappa med invändigt stigande räcke. I offerten framgår värdet av standardtrappan. Bjälklagsinklädnad av vitlackad MDF omramar trappöppningen ingår också i leveransen. Som tillval finns hela ATAB-trappans sortiment av olika träslag, ytbehandlingar och utföranden.

Innerdörrar

Släta vita dörrar ingår som standard. Som tillval finns ett stort sortiment av spegeldörrar i olika färger, träslag eller med infällda glasrutor från GK-Door.

Listverk och fönsternischer

Släta fönster- och dörrfoder, taklister och golvsocklar ingår i standardbredd 70 mm. Som tillval finns lister i herrgårdsstil med en bredd av 90 mm. Samtliga lister levereras obehandlade. Fönsteromramning i 19 mm vitlackad MDF bredd 210 mm levereras omonterade. Dessa ger breda fönsternischer istället för fönsterbänkar.

Innerväggar

Består av reglar, 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva samt 45 mm ljudisolering. Gipsskivan ger en bra yta att måla på och spånskivan gör det enkelt att fästa och hänga upp saker på. Levereras i grovkapade reglar och lösa skivor. Bärande innerväggar tillverkas monteringsfärdiga och monteras av oss under stomresningen.

Spik, lim och handtag

I leveransen ingår spik och lim. Till samtliga dörrar ingår handtag och lås. Ytterdörrarnas handtag och lås monteras av oss från fabrik. Handtag till innerdörrarna levereras med innerdörrarna och dessa monteras av kunden.

Ingår i husleveransen – övrigt

Bygglovshandlingar

Vi tar fram fasad- och planritning, situationsplan, teknisk beskrivning och i fylld bygglovsansökan, detta ingår i husleveransen.

Frakt ingår

I husleveransen ingår frakt med lastbil till byggplatsen. Ett normalstort hus ryms på två lastbilsekipage. Övrigt material går direkt från våra underleverantörer ut till byggplatsen, som t ex yttertak, ventilation och golv m.m. 

Mobilkran

I leveransen ingår mobilkran för montering av väggar och takstolar. Kranen används också för lossning. Vi ordnar med bokning så att kranen finns på plats till stomresningen.

Stomresning

Våra montörer stomreser huset på grunden som du färdigställt. Vi monterar de färdiga ytterväggselementen och i det fall huset har bärande innerväggar monteras även dessa. Takstolar, gavelspetsar, underlagstak, takreglar, vindskivor och hängbrädor monteras. Taket är förberett för själva läggningen av takpannorna.

Monteringsanvisning

En generell monteringsanvisning för Villa Varm på 47 sidor. Den är specifikt utvecklad och erfarenhetsmässigt förfinad. Anvisningarna är utformade för rätt materialval och optimal monteringsföljd. Våra kunder uppskattar den då den innehåller många råd och tips hämtade ur verkliga erfarenheter. Sektionsritningarna har en tydlig materialbeskrivning.

Ventilationsritning

Planritning med inritad kanaldragning, 3-dimensionell principskiss med rördimensioner och flödesberäkning samt monteringsanvisning.

Entreprenadhandlingar och ritningar

För att underlätta offertarbetet för dig som kund ingår också följande entreprenadhandlingar:

Grund

  • Ritning med avseende på kantbalk, isolering, armering och dränering
  • Grundyttermått samt förekommande plintar och voter*
  • Syllritning
  • Måttsättning för utsättning av VVS *förstyvningar till bärande innerväggar

VVS-installation VA-ritningar inom entreprenadgräns 1 m utanför husliv.

  • Golvvärmeritning med slingförteckning
  • Temperatur och tryckfallsberäkning med strypvärden för golvvärmesystemet
  • Materialspecifikation för golvvärmen
  • Eventuellt förekommande radiatorförteckning
  • Elinstallation Entreprenadhandlingar för elinstallation upprättas enligt svensk standard.

Snickeriarbeten Entreprenadhandlingar för färdigställande av snickeriarbeten ingår.

Ingår inte i husleveransen

Grund

Grunden och markarbeten ingår inte. Speciella behov av markarbeten med pålning, sprängning eller liknade ingår ej. Dessa arbeten upphandlas av lokal entreprenör med underlag från oss.

Vitvaror

Inga vitvaror ingår i husleveransen. Du kan alltså fritt välja vilka vitvaror du ska ha i ditt hus.

Badrum/tvättstuga

Sanitetsartiklar samt övriga VVS-detaljer ingår inte. Detta upphandlar du med underlaget du får av oss. Inga våtrumsskikt ingår.

Värmekälla

Ingen värmekälla ingår i leveransen. Värmekällan upphandlas i offerten med det underlag för VVS-installationen som du får från oss.

Elinstallation

Ingår inte i leveransen. Däremot är elrör och eldosor inmonterade i ytterväggselementen. Dessa arbeten upphandlas av lokal entreprenör med underlag från oss.

VVS-installation

Ingår inte i leveransen. Montering av ventilationen gör de flesta av våra kunder själva. Installation av värme och sanitet upphandlas i offerten för värme och sanitet.

Värmedistribution

I leveransen ingår projektering av golvvärmesystemet, läs mer om detta under ”Entreprenadhandlingar”. Utrustning som golvvärmeslang och fördelare ingår inte. Detta upphandlar du med din lokala entreprenör med det underlag som du fått av oss. Vill du själv lägga slingorna kan du köpa materialet från oss direkt.

Köksinredning och garderober

I leveransen ingår ingen köksinredning eller garderober. Vi har heller inte bakat in någon ”kökspeng” i vår husleverans. Du kan därför fritt välja din köksleverantör. Däremot har vi har ett samarbete med Kvänum Kök och kan erbjuda de kunder som önskar köpa kök genom oss, bra rabatt på dessa kökssnickerier.

Målningsarbeten

I leveransen ingår ingen målning och tapetsering. De flesta av våra kunder väljer att utföra detta arbete själva.

Utvändiga arbeten

Läggning av takpannor, montering av plåtdetaljer för takavvattning och underspikning ingår inte. Montering av balkong tillkommer.

Invändiga arbeten

Montering av invändiga snickerier; innertak, ej bärande innerväggar, innerdörrar, listning, läggning av golv samt montering av invändig våningstrappa ingår inte.