Energiförbrukning i ett hus

Att presentera energiförbrukningen i ett hus på ett enkelt och rättvist sätt är svårt. Husets utformning, var i landet huset står och hur energin nyttjas är några av faktorerna som spelar in. En bils drivmedelsförbrukning mäts med antal liter per mil. För dessa tester har bilbranschen fastställda riktlinjer att rätta sig efter. Om man kunde mäta ett hus energiförbrukning på ett liknande sätt skulle det vara mycket enklare!

Verklig energiförbrukning i några av våra hus

Till alla hus vi levererar görs en energiberäkning. Resultaten för våra hus hamnar långt under Boverkets krav, vilket vi tycker är mycket bra. Men det är dock teoretiska beräkningar och därför är det mer intressant att höra den verkliga förbrukningen då kunderna har bott ett tag i sina välisolerade hus!

Här följer några exempel på den verkliga energiförbrukningen i våra hus:
En alternativ bildtext

Förbrukning Villa Sörfors

 Villa Sörfors står utanför Umeå och har en invändig yta på 210 m² plus ett fristående garage med bastu och relax-del, en yta på totalt 67 m². Den totala ytan som värms upp är hela 277 m².

Husets uppvärmning är bergvärme.
Yta: 210 + 67 m²
Energiförbrukning (uppvärmning och varmvatten): 6 503 kWh
Antal eldade brasor i husets kakelugn: 5-6 st Klimatzon: Klimatzon I
Boverkets krav, BBR: 95 kWh/m² och år
Antal personer som bor i huset: 2 st
Villa Sörfors med garage, förbrukning: 23 kWh/m2 och år

Här hittar du mer information om Villa Sörfors.

 

Förbrukning Villa Almby

Villa Almby står i Örebro och har en invändig yta på 205 m² samt ett garage på 55 m².
Alltså en total yta att värma upp på 260 m2. Huset uppvärmning består av en berg-
värmepump. 
Yta: 205+55 m2
Temperatur inomhus: 21 grader i hus och 17 grader i garage
Klimatzon: III
Boverkets krav, BBR: 55 kWh/m² och år
Antal personer som bor i huset: 4 st.
Årlig förbrukning inkl. hushållsel: 11 566 kWh Villa Almby med garage, förbrukning: 44 kWh/m2 och år

Här hittar du mer information om Villa Almby.

Förbrukning Villa Nystuga

Villa Nystuga ligger utanför Årjäng, Värmland och är ett enplanshus på 215 m².
Värmesystemet är vattenburet och består i huvudsak av en vattenmantlad kakelugn, ackumulatortank och solpaneler.
Som back-up finns också en el-patron som används om familjen är bortrest under den kallaste delen av året.
Under vinterhalvåret står kakelugnen för uppvärmning av både hus och tappvarmvatten. Mars-september enbart solpanelerna.
Yta: 215 m2 Klimatzon: II
Boverkets krav, BBR: 75 kWh/m² och år
Antal personer som bor i huset: 4 st
Årlig förbrukning inkl. hushållsel: 6 647 kWh Villa Nystuga, förbrukning: 31 kWh/m2 och år

På Cecilias blogg, Villa Nystuga kan du läsa mer om deras energiförbrukning.

Faktorer som påverkar

 

Sverige är ju ett avlångt land – står huset i Ystad eller Kiruna kommer detta givetvis att påverka energikonsumtionen. Även placeringen på tomten påverkar energiåtgången.

Flera olika faktorer styr husets energiförbrukning. Husets geografiska läge, utformning och placering på tomten. Även typen av värmekälla som nyttjas och hur familjen som bor i huset lever påverkar husets energianvändning.

Husets utformning

Hur huset ser ut påverkar också energiförbrukningen. Stora, många fönsterpartier många utskjutande huskroppar påverkar negativt.

Typ av värmekälla

En annan påverkande faktor är typen av värmekälla som används i huset. Dessutom påverkas energianvändningen i ett hem av dem som bor där – storleken på familjen, vanor och handlande.

Hushållsel och uppvärmning

Den energi som kommer på elräkningen kan delas upp i två olika delar – uppvärmning och varmvatten samt hushållsel. Den elen som används till belysning, hemelektronik, disk och tvätt m.m. är hushållsel. Det kan variera mycket från hem till hem hur stor förbrukningen blir. Ett hushåll med många elapparater som används, få lågenergilampor och ett ”slösaktigt” beteende med elen ger en avsevärt högre förbrukning än normalfallet. Därför kan det vara svårt att schablonmässigt beräkna var gränsen mellan hushållsel och uppvärmning går. Även varmvattenförbrukningen påverkar energianvändningen vilket ytterligare försvårar gränsdragningen.

Lev energismart!

Genom att bygga ett energismart hus har man kommit en god bit på väg, men det finns fler saker som du kan göra för att sänka din energiförbrukning. Här har vi samlat några goda energismarta råd som sparar energi och pengar:

Ditt elavtal

Börja med att se över hur ditt elavtal ser ut. Elbolagen har olika upplägg på avtalen, påslagen varierar och vissa har fasta månadskostnader som tillkommer. Kontakta Energimyndigheten eller energirådgivaren i din kommun om du behöver hjälp.

Energismarta lösningar

Installera rörelsevakt till belysningen i sådana utrymmen som t ex klädkammare eller förråd. Ett ljusrelä med timer styr utomhusbelysningen både på huset och i trädgården. Dra ned ventilationen till en lägre kapacitet då du reser bort.

Övervaka din förbrukning

Genom att hålla koll på din energiförbrukning är det lättare att spara energi. Genom att installera ett energiövervakningssystem ser du i realtid vad ditt hus förbrukar.

Köp energisnåla maskiner

Kolla energimärkningen då du köper hushållsmaskiner. De allra energieffektivaste maskinerna är märkta med A+++. I ett normalhushåll står kyl, frys, tvätt och tork för 40 % av hushållselen, så här finns energi att spara!

… och alla andra råd

Byt ut till energisnåla LED-lampor, slå av på TV:n – inte fjärrkontrollen, låt inte laddare sitta i och kör fulla tvätt och diskmaskiner. Här på Elmyndighetens webbplats hittar du massor av råd.