Passivhus

Vi läser mer och mer om passivhus. Den som myntade begreppet var Dr Wolfgang Feist som byggde Tysklands första passivhus. I ett passivhus fokuserar man på att minimera värmeförlusterna genom klimatskal och ventilation.
Husen byggs med ett lufttätt och extremt välisolerat ytterskal samt en mekanisk ventilation med en effektiv värmeåtervinning. 

Effektkrav

Man har satt upp krav för maximala värmeförluster (effekt). I ett hus som är mindre än 400 m² är kravet 17 W/m² för klimatzon III, 18 W/m² för klimatzon II och för den norra zonen är värdet 19 W/m².

För större hus är maximala värmeförluster från söder till norr 15, 16 och 17 W/m².

I uträkningar för energikraven på passivhusen är den dimensionerande inomhustemperaturen 21 °.

Energikrav

Den maximala mängden köpt energi för husets energianvändning (driftsel, varmvatten och värme) dock ej hushållsel ska vara söder till norr 55, 59 och 63 kWh/ m² för icke elvärmda byggnader. Om huset är större än 400 m² får man göra ett avdrag på 5 kWh/ m².

För ett elvärmt hus gäller från söder till norr 27, 29 och 31 kWh/ m².

Även i denna uträkning är den dimensionerande inomhustemperaturen satt till 21 °.

Energisnål entrésluss

Tänker man tillbaka på hur man utformade hallen i gamla hus, var det vanligt att man hade en kallfarstu innan man kom in i själva huset. Idag på 2000-talet har den lösningen åter kommit till heders. Genom att bygga en sluss skapas ett vindfång som hindrar att onödig värme läcker ut då man öppnar dörren.

Delar av informationen är hämtad från boken ”Energismarta småhus” av Holger Gross samt från Hans Eek, Passivhuscentrum.

Entresluss passivhus

Sveriges Centrum för Nollenergihus

Föreningen Sveriges Centrum för Nollenergihus arbetar med att sprida information och utveckla energieffektivt byggande. De har gjort en kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus i Sverige.

 

Tumregler för passivhus

För bygga sitt energisnåla hus finns det några bra tumregler att gå efter:

Isolering

Mängden isolering påverkar givetvis energiförbrukningen. Golvet/grunden bör ha 30 cm isolering, väggen 40 cm och taket 50 cm.

Fönster och dörrar med lågt U-värde

Fönstren ska ha U-värde på 0,9 eller lägre. Ytterdörrar bör ha ett U-värde på 0,6. I ett nybyggt hus står ca 35 % av värmeförlusterna från traditionella fönster. För att minska energiförlusterna bör fönsterarean ligga på 15 % av golvarean. Om huset byggs i den norra delen av Sverige bör man minska fönsterarean till ca 14%.

Effektiv ventilation

En mekanisk till och frånluftsventilation med värmeväxlare sk FTX-ventilation. Aggregatet bör ha en verkningsgrad på 85 %. Genom att justera in luftflödena korrekt och underhålla ventilationsaggregatet bibehålls verkningsgraden över tiden.

Vid extrem kyla eller om man vill ha varmare inomhus brukar passivhusen ha ett värmebatteri som värmer tilluften. Det är dock inget krav att använda tilluftssystemet som värmebärare.