Priser för våra husleveranser

Eftersom vi inte jobbar med färdiga husmodeller eller typhus så har vi inte heller någon prislista. Våra hus byggs en gång och döps efter var i landet de står.
För att du ska få en uppfattning om så prisvärda hus vi bygger, har vi ett kvadratmeterpris, detta ger ett ungefärligt pris på vad en husleverans från oss kostar.

Nedanstående priser baseras på vår leveransbeskrivning, i priset ingår frakt och stomresning. Om man ska försöka ge en fingervisning om vad ett helt färdigt hus kostar så står vår leverans för ungefär halva byggkostnaden.

1-planshus

80 – 120 m 12.500 – 10.000 kr

120 – 150 m10.000 – 9.500 kr

150 – 180 m9.500 – 9.000 kr

180 – 260 m2   9.000 – 8.500 kr

2-planshus

160 – 200 m 9.500 – 9.000 kr

200 – 260 m 9.000 – 8.500 kr

Villa Vaxholm är ett kostnadseffektivt New Englandhus tack vare den raka huskroppen och avsaknaden av takkupor och vinklar. Huset har en invändig yta på 188 m2.

Faktorer som styr priset

Priset varierar naturligtvis beroende på hur huset utformas och utrustas men generellt kan man säga att dessa två faktorer är kostnadsdrivande:

  • Storleken – ju större hus desto lägre pris per kvadratmeter
  • Utformning – ett enkelt rektangulärt hus blir billigare än ett hus med flera vinklar och takkupor.