Priser för våra husleveranser

Eftersom vi inte jobbar med färdiga husmodeller eller typhus så har vi inte heller någon prislista. Våra hus byggs en gång och döps efter var i landet de står.
För att du ska få en uppfattning om så prisvärda hus vi bygger, har vi ett kvadratmeterpris, detta ger ett ungefärligt pris på vad en husleverans från oss kostar.

Nedanstående priser baseras på vår leveransbeskrivning, i priset ingår frakt och stomresning. Om man ska försöka ge en fingervisning om vad ett helt färdigt hus kostar så står vår leverans för ungefär halva byggkostnaden.

1-planshus

80 – 120 m 14.700 – 12.900 kr

120 – 150 m12.900 – 11.600 kr

150 – 180 m11.600 – 10.500 kr

180 – 260 m2   10.500 – 9.500 kr

2-planshus

160 – 200 m 11.600 – 10.500 kr

200  m och över 10.500 kr

Villa Vaxholm är ett kostnadseffektivt New Englandhus tack vare den raka huskroppen och avsaknaden av takkupor och vinklar. Huset har en invändig yta på 188 m2.

Faktorer som styr priset

Priset varierar naturligtvis beroende på hur huset utformas och utrustas men generellt kan man säga att dessa två faktorer är kostnadsdrivande:

  • Storleken – ju större hus desto lägre pris per kvadratmeter
  • Utformning – ett enkelt rektangulärt hus blir billigare än ett hus med flera vinklar och takkupor.