Villa Varms unika golvkonstruktion

Vi kan som tillval erbjuda vår unika golvkonstruktion, ett s.k flytande golv. På husmarknaden finns några olika förläggningssätt av golvvärme. Det allra vanligaste sättet är att man gjuter in golvvärmeslingorna i betongplattan. Anledningen till att det sättet är vanligast beror på att det är enkelt och billigt att anlägga. Men här slutar fördelarna anser vi.

Vår unika golvkonstruktion – flytande golv. Mängden isolering under själva grunden är ca. 20-30 centimeter. Som kund hos oss väljer du själv om du ska ha flytande golv eller att gjuta in slingorna. Valet är ditt!

Golvkonstruktionen i detalj

Markisolering under betongplattan är 20-30 cm. (Till ett passivhus bör den totala mängden isolering under grunden uppgå till 30 cm.)
Betongplatta.
Platonmatta med uppvik mot yttervägg 50 mm. Mattan bildar en luftspalt mot betongplattan och isoleringen.
50 mm cellplastisolering med en densitet på 30 kg/m3
50 mm isolering lika ovan men skivan är spårfräst för golvvärmeslingorna.
22 mm golvspånskiva, denna framgår inte på bilden.
Grålumppapp, fungerar som stegljudsdämpare.
14 mm trägolv med 3,6 mm slitskikt.
Ventilerad golvsockel.

Du väljer golvlösning – valet är ditt!

 

Som standard gjuts golvvärmeslingorna in i betongen. Vi anser att vår rekommenderade lösning ger mycket för pengarna, även om den innebär en något högre installationskostnad jämfört med ingjutna golvvärmeslingor.

Ungefär hälften av våra kunder väljer vår unika lösning.

Merkostnaden för en normalvilla ligger på
ca 100.000-120.000 kr.

Oavsett vilken lösning du väljer anpassar vi givetvis ditt Villa Varm efter dina val.

Fördelarna är många med vår golvkonstruktion

Jämfört med andra förläggningssätt som t.ex. ingjutna golvvärmeslingor är fördelarna många:

  • Liten magasinerad värme. Mängden vatten som värms upp är ca 50 liter vatten i golvvärmeslingorna. Jämför detta med att värma upp en hel betongplatta på 30 ton!
  • Golvsystemet anpassar sig snabbt efter det tillräckliga effektbehovet.
  • Energisnålare – eftersom systemet reagerar snabbare krävs det mindre energi än när slingorna är ingjutna i betongen.
  • Sockeln är välisolerad eftersom golvvärmeslingorna läggs innanför väggens insida.
  • Ventilerat undergolv – mycket fuktsäkert.
  • Vid risk för markradon kan undergolvet undertryckventileras.
  • Vid ev. läckage är golvvärmeslingorna mycket lättåtkomliga jämfört med ingjutna slingor.
  • Golvet upplevs som mjukt behagligt med naturlig svikt och inte kallt, även om inte värmen är påslagen.