Så placerar du trappan

Trappan i ett tvåplanshus är en viktig del av huset. Den fyller en uppgift både i funktion och form. I nybyggda hus är den lite av en möbel och dagens huskunder satsar gärna lite extra på material och ytbehandlingar.
Då man skissar på sitt hus är trappan alltid svår att placera. Här har vi samlar några bra råd och tips på hur du ska få en bra koll.

Varför är trappan svår att placera?

Trappan är förbindelsen mellan de två planen på huset, därför måste den passa ihop med båda våningarna. Trappöppningen tar plats och kan skära av ett rum eller förhindra access till andra rum på övervåningen om den placeras fel.

Flöde

Trappan ska finnas där du går och det måste finnas en naturlig passage fram till trappan, detta gäller så klart för båda planen.

Riktning på trappan

Bäst är att trappan har riktningen längs takstolarna, då slipper man speciella förstärkningar som t ex pelare, väggar eller stolpar.

Takhöjd vid slutsteget

Där trappan kommer upp på övervåningen behöver man full takhöjd. Det kan vara svårt att se det framför sig då man skissar på sin planlösning.

Vanligaste felen som man gör

  • Ritar in trappan sist av allt då man skissar på planlösningen.
  • Man luras av planritningen och tror att det är full takhöjd där den kommer upp på övervåningen.
  • Underskattar utrymmet som trappan tar i anspråk.
  • Överskattar utrymmet under trappan och tror att det blir möjlighet för en massa förvaring.

Våra bästa råd

  • Försök att utgå från en skiss på ett befintligt hus. Oftast är det rätt goda skäl till att den ligger där den ligger.
  • Skissa in trappan i ett tidigt skede och släng inte in den i sista hand på ritningen.
  • Välj rätt form på trappan.
  • Bredden på trappan bör vara 100 cm för att den ska kännas öppen att gå i.

Olika trappformer

Rak trappa
Estetiskt i sin form men svårplacerad då den tar stor plats från båda våningsplanen.

L-trappa
Den vanligaste formen av trappor. Den är lättplacerad och tar minst plats. Dess form gör att man kommer upp i rätt höjd på övervåningen, tack vare att den är svängd.

U-trappan
Passar bäst i en tvåplanshus där man har full takhöjd hela vägen.

Hur stor plats tar en trappa?

Den här tabellen till vänster, är en bra lathund som hjälper dig att kontrollera att du har ritat in en rimlig yta för din trappa.
Lägg ihop måtten du ritat in, summan du får måste som minst vara den som är angiven i tabellen. Totalmåttet är ett minimimått, som mer än gärna får vara större.
Takhöjden som anges är höjden på bottenvåningen. Den sammanlagda summan för värdena x,y och z visar de antal centimeter som trappan behöver.

 

Trappans design

En trappa kan designas på flera olika sätt. Först själva konstruktionen av sidstyckena och om stegen ska var ovanpåliggande eller infrästa. Dessutom kan man välja att ha öppet mellan stegen eller så att man bygger in stegen, s.k sättsteg.

En öppen trappa känns mer luftig och passar bra där man vill se genom trappan, t ex i en hall så man kan se entrédörren. Nackdelen med en öppen trappa är att dammet virvlar runt och det blir dammigt under trappan.

En inbyggd trappa passar bra om den omgärdas av väggar eller ligger placerad mot ett hörn. Vill man, kan man även bygga in sidostyckena och sätta in en innerdörr. Förvaringsutrymmet under trappan blir inte överdrivet stort, men kan fungera som en liten städskrubb eller kanske plats för resväskor och sportutrustning. Ur städsynpunkt är den mer lättstädad då allt damm stannar kvar i trappan.

Färg och material finns det mycket att välja mellan. För att få ett lugnt intryck i inredningen välj samma nyans på trappstegen som husets golv. Vill man att trappan ska smälta in mot väggen kan sidostyckena kulörmålas i valfri kulör.

Vår trappleverantör ATAB-trappan följer Boverkets alla byggregler, så du behöver aldrig oroa dig för att trappan inte ska bli godkänd på besiktningen.