Underlagstak

Vi har haft samma takkonstruktion sedan mitten av 70-talet. Vår takkonstruktion består av ett underlagstak med reglar som bär upp betongtakpannorna. Andra typer av undertak på marknaden är råspont, ett massivt träundertak eller en enklare lösning med takduk som spänns upp under takpannorna.

 

Villa Varms undertak består av undertaksskivor av en fuktbeständig hård träfiberskiva på 4,5 mm. Skivorna är belagda med ett halkskydd, de håller att gå på då de ligger på det reglade taket. Här håller våra montörer Kenneth och Lasse att lägga skivor och regla för betongtakpannorna.

Underlagstakets funktion

Ett underlagstak är det tak som ligger under yttertaket, det är alltså ett tak som är helt opåverkat av väder och vind. Underlagstaket har tre uppgifter:

  • Skydda huset under byggtiden tills dess att betongtakpannorna är på plats.
  • Under vissa perioder och väderlekar kan det bildas kondens på undersidan av yttertaket. Kondensen kan då droppa ned och rinna längs undertaket och ledas bort från huset.
  • Om det mot förmodan skulle bli något fel på yttertaket, yttre påverkan så att en takpanna går sönder, ska underlagstaket skydda huset.

 

Undertaksskiva

Vårt undertak består av en hård fuktbeständig undertaksskiva, tillverkad av träfibrer och har en tjocklek på 4,5 mm. Skivorna och reglarna till takpannorna monteras av våra montörer under stomresningen. Undertaksskivorna spikas på takstolarna och sedan monteras takreglarna på skivorna. Har huset en vinkel monteras en s.k underbeslagsplåt där taken möts. Plåtens funktion är att binda samman skivorna från de olika takdelarna. Huset kan stå med enbart undertaket ett par veckor men de flesta kunder lägger betongtaket direkt efter stomresningen.
I ränndalarna, skärningen mellan två huskroppar, sätts ränndalsplåtar på underbeslagsplåten. Det är i ränndalsplåtarna som regnvattnet rinner.

Detaljbild på vårt undertak. Undertaksskivorna spikas fast på takstolarna. Därefter reglas taket upp med 45 x 70 mm läkt och slutligen läggs betongtakpannorna.

Här i mitten av bilden, syns underbeslagsplåten där de två taken möts. Innan betongpannorna läggs monteras en s.k ränndalsplåt på underbeslagsplåten. Det är i ränndalsplåten som regnvattnet kommer att rinna.

Andra typer av undertak

Råspont

Råsponttak består av spontade brädor som täcker hela taket. Därefter läggs en takpapp, strö/bärläkt och slutligen yttertaket. Tänk på att ett råspontat tak är mycket dyrare än vårt standardtak, både i material och när det gäller arbetskostnad. Funktion och hållbarhet är dock densamma. Önskar man ett bandtäckt plåttak kan vi erbjuda råsponttak som tillval.

Takduk

En takduk är den enklaste och billigaste typen av undertak. Här spänner man en duk på takstolarna och sedan reglar för yttertaket. Den här lösningen anser vi vara tveksam både när det gäller hållbarhet och funktion. Vi erbjuder inte denna typ av lösning.