2020-11-30

Energiberäkningar av våra hus

Visst är det kul med siffror? Det tycker vi – speciellt när det handlar om energiberäkningar och energiförbrukningar i våra hus! Vi har lagt upp några exempel på nya energiberäkningar på hus som vi byggt runt om i landet.

Energiförbrukningen i våra hus kommer mer och mer i fokus och byggkraven riktas mot ett energisnålt byggande. När man ska bygga ett nytt hus idag krävs att huset får en energideklaration. Denna uträkning ingår i vår husleverans.

Läs mer om energiberäkningar

Nu är vår webbsida uppdaterad med de nya kraven och vi har lagt upp tre olika energiberäkningar på hus som är byggda från Luleå i till Arboga i söder. Vi är så glada över de fina resultaten som våra hus får, här kan lära dig mer om energikraven.