2022-09-28

Utsprång – designdetalj eller funktion?

Något som trendar nu är hus utan utsprång, vanligast är det på ladhusen.
Men fyller takfoten någon funktion egentligen?

Villa Kåbdalis är ett tvåplanshus som har ett takutsprång på 470 mm. Fasaden är målad med grå tjärvitriol från Auson. Alla plåtdetaljer är i mörkgrått med kulören RAL 7012.

Takutsprångets funktion

Utsprång är den nedersta delen på taket som antingen går ut en bit över fasaden eller så ansluter den direkt mot.
Andra ord för takutsprång är takfot eller takskägg. En trend just nu, är att man väljer att inte sätta något utsprång på huset, något som är speciellt vanligt på hus som byggs i ladstil. Ladhusen är avskalade med en rak huskropp och brant takvinkel. Här hittar du våra tolkningar på ladhus.

Utsprånget fyller dock en viktig funktion, nämligen att skydda fasaden från nederbörd. En torr fasad gör att träpanelen håller bättre över tiden och ser man till vår svenska byggtradition, så har vi genom tiderna byggt hus med en utstickande takfot.
Om man istället jämför ett hus utan utsprång, får man där räkna med mer underhåll av fasaden. Den kommer att behövas målas om oftare och med tiden även bytas. Även fönster och dörrar kommer att utsättas hårdare av väder och vind på grund av större exponering.
Rent designmässigt kan trendiga lösningar först verka tilltalande, men tänk på att de med tiden kan kännas daterade. En mer klassisk stil håller sig längre och det kan vara svårare att stilmässigt se när huset egentligen är byggt.

Vi konstruerar och bygger alla våra hus med ambitionen att göra så mycket som möjligt klart i husfabriken. Väggblocken och huskomponenterna lastas sedan på täckta lastbilar för transport till byggplatsen. Hela den kedjan gör att vi inte kan ändra på takfotens utseende. Vår utformade lösning möjliggör också en ordentlig isolering av taket och ventilation av vindsutrymmet.

Takutsprånget på ett enplanshus är 370 mm och på ett hus i två plan 470 mm.